Regulamin LHG First To Fight

Kim jesteśmy i co robimy

Regulamin LHG First To Fight

Postby Andrzej » Mon Dec 09, 2013 11:54 pm

Celem działalności naszej grupy, jest upamiętnienie i popularyzacja czynu zbrojnego wybranych jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wyrazem tego będzie nasz udział w rekonstrukcjach historycznych, dioramach, uroczystościach państwowych etc. Bogata tradycja Wojska Polskiego, wartości jakie z tym się wiążą oraz nasze poczucie obowiązku, nakazują stworzenie regulaminu który będzie przestrzegany przez wszystkich członków grupy.


1. Wszyscy członkowie grupy, niezależnie od stażu i posiadanego stopnia, mają równe prawa i obowiązki.

2. Kandydatem do grupy może zostać każdy w wieku od 16 lat, wykazujący się odpowiednim stanem zdrowia, zrozumieniem idei rekonstrukcji i chęcią zgłębiania jej historycznych aspektów.

3. Obowiązkiem każdego z nas jest:
- posiadanie elementarnej wiedzy na temat odtwarzanej przez nas jednostki i postaci, tła historycznego oraz elementów umundurowania i oporządzenia
- godne reprezentowanie grupy podczas wszelkich imprez; używanie polskich komend, zwrotów itd. co ma odróżnić nas od angielskich grup i podkreślić polski charakter jednostek.
- w kontaktach z innymi grupami być koleżeńskim
- wypowiadanie się w imieniu grupy i reprezentowanie jej jest możliwe po otrzymaniu pozwolenia od D-cy grupy
- regularne uczestnictwo w organizowanych imprezach (w tym także szkoleniu w terenie)
- opłacanie comiesięcznych składek
- dbanie o stały rozwój grupy, powierzony majątek oraz bezpieczeństwo swoje i innych

4. Członkowie grupy mają prawo do informacji o stanie finansowym grupy, uczestnictwa przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszej działalności oraz zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw.

5. Kwestie umundurowania, musztry itp. regulują osobne regulaminy.

6. Honorowe członkostwo grupy może zostać przyznane na wniosek D-cy grupy po pozytywnym zaopiniowaniu przez pozostałych członków.

7. Usunięcie z grupy może nastąpić na skutek rażącego lub ustawicznego naruszania powyższego Regulaminu lub też na skutek działań na szkodę grupy lub jej członków.

8. Każde zakupy rekruta powinny być konsultowane z grupą.

9.Grupa jako całość jest apolityczna i niezależna. Podczas rozmów z publicznościa,mediami etc. należy się powstrzymywać od tematów politycznych,ideologicznych, religijnych itp.

10. Na terenie dioramy mogą przebywać tylko członkowie grupy, rekruci, zaproszeni goście (np. weterani wraz z opiekunami).

11.Sprawy,które nie zostały ujęte w regulaminie , członkowie grupy regulują na bieżąco.
_______________________________
Pozdrawiam

Andrzej Mazur

Image

"W życiu musi być dobrze i niedobrze.
Bo jak jest tylko dobrze,
to jest niedobrze"

ks. Jan Twardowski
User avatar
Andrzej
 
Posts: 789
Joined: Tue Jun 29, 2010 10:12 pm
Location: Kettering

Return to LHG First To Fight

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron